Powrót do listy wiadomości Dodano: 2018-05-31   |  Ostatnia aktualizacja: 2018-05-31
KE podejmie działania na rzecz zwiększenia liczby szczepień
Maxpixel, CC0
Maxpixel, CC0

W swoim orędziu o stani UE w 2017 roku Jeana-Claude Juncker wzywał do działania w celu zwiększenia odsetka osób objętych szczepieniami oraz zapewnienia, aby wszyscy obywatele UE mieli dostęp do szczepień. W odpowiedzi KE chce wydać zestaw zaleceń dotyczących tego, jak kraje UE mogą zacieśnić współpracę dotyczącą zwalczania chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia.

Wniosek KE skupia się na trzech głównych filarach: 1) zwalczaniu zjawiska uchylania się od szczepień oraz zwiększenia odsetka osób objętych szczepieniami, 2) wdrożeniu zrównoważonej polityki dotyczącej szczepień w UE, 3) koordynacji tych działań na szczeblu UE i wkładzie w ochronę zdrowia na świecie.

We wniosku wyszczególniono 20 działań, w tym:

• opracowanie i wdrożenie do 2020 roku krajowych lub regionalnych planów dotyczących realizacji szczepień, w których zakłada się m.in. osiągnięcie co najmniej 95% wyszczepialności przeciwko odrze;
• wprowadzenie rutynowych kontroli statusu szczepienia i ułatwienie dostępu do szczepień (możliwość zaszczepienia się w różnym wieku, np. w szkołach czy w miejscu pracy);
• zaproponowanie wspólnej karty szczepień w formie elektronicznej, która miałaby zastosowanie transgraniczne;
• przygotowanie do 2019 roku europejskiego portalu informacyjnego na temat szczepień, który zapewni dostępne online do obiektywnych, przejrzystych i aktualnych danych naukowych na temat korzyści ze szczepień oraz ich bezpieczeństwa;
• stworzenie wirtualnej hurtowni, w której gromadzone będą dane dotyczące zapasów szczepionek i zapotrzebowania na nie w UE, co pozwoli na wymianę informacji pomiędzy krajami na ten temat;
• zapewnienie wszystkim pracownikom opieki zdrowotnej niezbędnego przeszkolenia w zakresie szczepień ochronnych, w tym dotyczącego reagowania na przypadki uchylania się od szczepień;
• powołanie koalicji na rzecz szczepień, która będzie zrzeszać europejskie stowarzyszenia pracowników opieki zdrowotnej oraz stowarzyszenia studenckie zajmujące się tą kwestią; koalicja ta będzie zobowiązana do dokładnego informowania opinii publicznej o szczepieniach, zwalczania mitów na ich temat oraz wymiany najlepszych praktyk w tym zakresie.

Wniosek KE będzie omawiany przez Radę i ma zostać przyjęty przed końcem 2018 roku oraz natychmiast wejść w życie. Komisja będzie następnie co trzy lata składać sprawozdanie z postępów w realizacji zalecenia, a także co trzy lata będzie sporządzać sprawozdanie o poziomie zaufania do szczepień w UE.

Zalecenia Komisji dotyczące chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia opierają się na szeregu już istniejących strategii i projektów UE w dziedzinie szczepień, m.in. na: zaleceniu Rady w sprawie szczepień przeciwko grypie sezonowej z 2009 roku, umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień ustanowionej decyzją w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia (1082/2013/UE).

(mk)

Kategoria wiadomości:

Inne

Źródło:
mp.pl

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :