Powrót do listy komunikatów Dodano: 2016-12-20   |  Ostatnia aktualizacja: 2016-12-20
Rynek usług diagnostyki obrazowej: stabilny rozwój (5-6% rocznie) w latach 2016-2021

Ze względu na wzrost znaczenia diagnostyki i profilaktyki rynek usług diagnostyki obrazowej posiada obecnie bardzo duży potencjał rozwoju. Niewątpliwie sektor prywatny, abonamenty i ubezpieczenia jest najszybciej rosnącym rodzajem finansowania, jednak wciąż kluczowe jest, również dla wielu prywatnych jednostek, zdobycie kontraktu na takie usługi z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rynek obrazowania medycznego w Polsce wciąż niedojrzały

Obecnie wiele czynników sprzyja rozwojowi rynku diagnostyki obrazowej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Przede wszystkim rośnie jej znaczenie w opiece zdrowotnej – metody badań są coraz nowocześniejsze, a postęp nauki i ekspansja światowych graczy w tej dziedzinie są czynnikami naturalnie napędzającymi rozwój rynku. Dostępna w Polsce aparatura do nowoczesnego obrazowania medycznego metodami takimi jak MRI czy TK, należy do najmłodszych w skali europejskiej i struktura wiekowa aparatury podobna jest do struktury charakterystycznej dla słabo rozwiniętych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to dowód na to, że rynek obrazowania medycznego w Polsce jest stosunkowo niedojrzały.

Czynnikiem, który w znacznym stopniu wpływa na wartość usług diagnostyki obrazowej, jest polityka państwa w zakresie zawierania umów ze świadczeniodawcami oraz wysokość wydatków publicznych na diagnostykę. Część prywatnych firm medycznych jest chętna świadczyć usługi także w oparciu o kontrakty z NFZ, a zdecydowana większość pacjentów jest zmuszona polegać na świadczeniach finansowanych przez państwo, głównie z uwagi na wysokie koszty badań. Dlatego też, ze względu na dość stałe nakłady na ten cel w NFZ, prognozujemy stabilny i umiarkowany wzrost wartości rynku usług diagnostyki obrazowej. Co więcej, fundusze unijne na zakup sprzętu nie będą już tak duże, jak w poprzednich latach. Czynnikiem napędzającym rynek będą wydatki prywatne (fee-for-service, jak również abonamenty i ubezpieczenia zdrowotne), choć tu gracze borykać się będą ze zjawiskiem spadających cen. Ogólnie rzecz biorąc, prognoza PMR zakłada rozwój rynku usług diagnostyki obrazowej na poziomie 5-6% w latach 2016-2021, aż do wartości 6,4 mld zł w 2021 r.

Stabilny rozwój rynku w prognozowanym okresie będzie wynikał ze wzrostu konsumpcji wspieranej przez dobrą sytuację na rynku pracy oraz rosnącą inflację (w 2019 r. na poziomie 2,2%). Jednocześnie w horyzoncie prognozy oczekuje się niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego, obniżenia tempa wzrostu konsumpcji, zmniejszającej się liczby osób zatrudnionych oraz spadku liczby ludności ogółem w Polsce, przez co tempo wzrostu wartości rynku również spowolni.

Niedostateczna świadomość wagi nowych technologii

Nie można również zapomnieć, że postęp technologiczny wpływa pozytywnie na rozwój rynku nie tylko w zakresie samej aparatury, ale także w informatyzacji przechowywania danych. Coraz powszechniejsza cyfryzacja technik obrazowania jest związana z rozwijaniem metod archiwizowania, przesyłania i analizy cyfrowych obrazów uzyskiwanych podczas badań. Warto jednak zaznaczyć, że obecnie świadomość wagi takich rozwiązań dla rozwoju rynku usług diagnostyki obrazowej jest zaskakująco niska nie tylko wśród pacjentów, ale i w centrach diagnostyki obrazowej.

Tylko jedna na 10 firm oferujących świadczenia diagnostyki obrazowej w Polsce, przebadanych przez PMR na jesieni 2016 r., postrzega teleradiologię jako czynnik rozwoju. Tylko 15% wymienia oprócz tego nowe technologie. Jednocześnie rozkład odpowiedzi wskazuje na duże uzależnienie sektora od inwestycji zewnętrznych i finansowania ze strony NFZ.

(gz)

Kategoria komunikatu:

Z życia firmy

Źródło:
PMR