empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy komunikatów Dodano: 2018-04-12  |  Ostatnia aktualizacja: 2018-04-12
Członkowie kapituły Prix Galien Polska

Prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik, Przewodniczący Kapituły Prix Galien Polska

Ordynator Oddziału Onkologii Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku i Pełnomocnik Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Organizacji Centrum Badań Klinicznych w Onkologii. Specjalista onkologii, hematologii i chorób wewnętrznych. Założyciel Studium Medycyny Molekularnej przy WUM, były Kierownik Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego. Razem z prof. W. Jędrzejczakiem, dokonał pierwszego w kraju udanego przeszczepienia allogenicznego i autologicznego szpiku kostnego. W latach 1989-93 post-doctoral fellow na Temple University School of Medicine i Thomas Jefferson University w Filadelfii. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, założyciel Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej. Autor blisko 250 publikacji w tym New Engl J Med, Science, Lancet Oncology, J Clin Invest, Eur J Cancer – z czego w ostatniej dekadzie 133, a 60 w ostatnich 2 latach.

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Wiceprzewodnicząca Kapituły Prix Galien Polska
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Prezes Polskiego Klubu Trzustkowego, członek Zarządu Międzynarodowego Klubu Trzustkowego. Specjalista gastroenterologii i chorób wewnętrznych. Redaktor naczelna „Przeglądu Gastroenterologicznego". Do czerwca 2014 r. pełniła funkcję konsultanta krajowego, a do roku 2013 Członka Zarządu Europejskiego Klubu Trzustkowego. Autorka i współautorka ponad 200 publikacji i 180 doniesień zjazdowych. Główne zainteresowania zawodowe profesor Grażyny Rydzewskiej to choroby trzustki, nieswoiste zapalne choroby jelit i endoskopia przewodu pokarmowego.

Prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta, Członek Kapituły Prix Galien Polska

Kierownik Katedry i Kliniki Urologii UJ. Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i urologii. Wykonał pierwszy w Polsce i jako jeden z pierwszych urologów na świecie laparoskopowe wycięcie zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych na przerzutowego raka jądra. Jako pierwszy w Polsce wytworzył zastępczy pęcherz jelitowy wyłącznie laparoskopowo oraz przeprowadził, jako pierwszy urolog na świecie, operację wszczepienia sztucznego zwieracza wokoło cewki sterczowej u mężczyzny metodą laparoskopii. Członek rad naukowych wielu czasopism oraz towarzystw naukowych. Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Członek Honorowy Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz New York Section of American Urological Association.

Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, Członek Kapituły Prix Galien Polska

Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (1994), odbył szkolenia w Wielkiej Brytanii, Holandii i USA. Od 2015 r. kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ekspert Europejskiej Agencji Leków. Od ponad 20 lat członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, współorganizator konferencji i zjazdów naukowe PTD, w latach 2011–15 pełnił funkcję prezesa PTD. Od 2013 r. członek ścisłego Zarządu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą odpowiedzialnym za organizację kształcenia podyplomowego. Autor ponad 130 prac oryginalnych i 100 artykułów poglądowych (łączny impact factor >140), redaktor czterech monografii o cukrzycy.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, Członek Kapituły Prix Galien Polska

Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Wiceprezes Zarządu i Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, były Prezes i Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Członek Zarządu European AIDS Clinical Society, członek Zarzadu European Society for Antiviral Resistance. Były członek Governing Board of International AIDS Society, członek Infectious Diseases Society of America.

Prof. dr hab. n. med Waleria Hryniewicz, Członek Kapituły Prix Galien Polska

Konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Ministrze Zdrowia, autorka programu Ministra Zdrowia „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków" oraz przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń Meningokokowych przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Członkini Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Jest profesorem w Zakładzie Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków i Dyrektorem Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Przedstawicielka NCN do Infect-ERA, przedstawiciel MNiSzW do JPIAMR, członek konsorcjum NAREB.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela, Członek Kapituły Prix Galien Polska

Konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych. Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego UM i członek rady wydziału. Ordynator I Oddziału Wewnętrznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Członek Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Specjalista chorób wewnętrznych. Autor lub współautor 150 prac naukowych, opublikowanych w pismach krajowych i zagranicznych, współautor i współredaktor podręczników i książek. Autor publikacji poświęconych problemom zdrowia publicznego i zagadnień społecznych. Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak, Członek Kapituły Prix Galien Polska

Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2009-2014 konsultant krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej. Jego główne kierunki zainteresowań dotyczą chorób skórno-nerwowych oraz padaczki wczesnodziecięcej. Jest kierownikiem międzynarodowego projektu EPISTOP w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, którego celem jest określenie biomarkerów klinicznych i molekularnych padaczki (www.EPISTOP.eu). Prace profesora skupiają się nad możliwościami prewencji padaczki, inne kierunki badań to stwardnienie rozsiane u dzieci, choroby nerwowo-mięśniowe oraz schorzenia metaboliczne.

Prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan, Członek Kapituły Prix Galien Polska

Kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki Gdańskiego UM. W latach 2008-2012 był też profesorem w Katedrze Biofarmacji Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. W latach 1999-2005 prorektor ds. nauki, a w kadencji 2005-2008 – rektor gdańskiej uczelni. W 1998 roku został członkiem korespondentem, a w 2014 członkiem rzeczywistym PAN. Od 2009 roku członek PAU, a od 2006 roku Scanbalt Academy of Baltic Sea Region University Network. W 2010 r. wybrany na członka zagranicznego Akademii Nauk i Sztuki Wojwodiny. W 2010 r. członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Dr h. c. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, Członek Kapituły Prix Galien Polska

Naukowiec, Nauczyciel Akademicki, Lekarz i Menadżer. Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych UM w Łodzi i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi oraz Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zajmował stanowiska konsultanta wojewódzkiego w zakresie alergologii i chorób wewnętrznych, wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, sekretarza i prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Szpital, którym kieruje od lat, uznawany jest w rankingach za najlepszy szpital kliniczny w Polsce. Odbył zawodowe i naukowe staże zagraniczne w Niemczech, Szwecji i w USA. Od 2010 r. przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Polpharmy.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski, Członek Kapituły Prix Galien Polska

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodniczący Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Badania naukowe prof. Rybakowskiego obejmują głównie zagadnienia neurobiologii i psychofarmakologii chorób afektywnych i schizofrenii. W latach 1985-1995 był kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W latach 1998-2001 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie jest przewodniczącym Rady Programowej „Psychiatrii Polskiej", redaktorem naczelnym pism „Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii" oraz „Neuropsychiatria i Neuropsychologia". Pełni funkcję Field Editor dla „World Journal of Biological Psychiatry".

Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, Członek Kapituły Prix Galien Polska

Kardiolog, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii. Członek Zarządu Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Fellow ESC. Członek Rad Naukowych: Instytutu Kardiologii, Instytutu Matki i Dziecka, Fundacji Nauki Polpharmy, czasopism: Kardiologia Polska, European Heart Journal of Acute Cardiovascular Care. Kierownik Kliniki Wad Nabytych Serca IK (2003–09). Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2011-13). Od 2017 Przewodnicząca Kapituły Nagrody Prezesów PTK. Do 2012 roku Członek Zarządu Grupy Roboczej Wad Zastawkowych Serca ESC.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland, Członek Kapituły Prix Galien Polska

Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Konsultant krajowy z dziedziny reumatologii (2008-2009), Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (2011-2014). Do 2008 r. konsultant wojewódzki w Dolnośląskiem. Były adiunkt Katedry Fizjoterapii Wydziału Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu (2004-2006), a następnie asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Kierownik Zakładu Balneologii Wydziału Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu (2006 – 2008).

(gz)

Kategoria komunikatu:

Z życia firmy

Źródło:
prsense
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.