Powrót do listy komunikatów Dodano: 2017-07-20  |  Ostatnia aktualizacja: 2017-07-20
Główny akcjonariusz GLG Pharma zobowiązał się do niesprzedawania akcji spółki przez 2 lata

Amerykańska GLG Pharma LLC zawarła porozumienie typu „lock up" z inwestorami instytucjonalnymi, którzy wzięli udział w prywatnej emisji akcji GLG Pharma S.A. Zgodnie z nim w ciągu 24 miesięcy nie może sprzedać posiadanych akcji polskiej spółki.

GLG Pharma LLC jest głównym akcjonariuszem notowanej na NewConnect spółki GLG Pharma S.A., która jest twórcą i właścicielem innowacyjnego projektu onkologicznego z zastosowaniem wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC). Firma posiada aktualnie 4,5 mln akcji Spółki serii E i tym samym 60 proc. udziałów w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA). Porozumienie z inwestorami w sprawie niesprzedawania wszystkich posiadanych przez GLG Pharma LLC akcji Spółki zostało zawarte na okres 24 miesięcy. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia porozumienia, właściciel Spółki zobowiązał się naprawić inwestorom wszelkie poniesione szkody.

- Porozumienie zawarte między głównym akcjonariuszem a inwestorami, którzy wzięli udział w ofercie, podkreśla jego zaangażowanie w spółkę i wiarę w sukces projektu. Wierzymy, że podjęcie tego zobowiązania pozytywnie wpłynie na postrzeganie naszego biznesu wśród inwestorów - mówi Piotr Sobiś, prezes zarządu GLG Pharma S.A.

Drugą stroną porozumienia są instytucje finansowe, które w zeszłym tygodniu wzięły udział w prywatnej emisji. Oferta prywatna GLG Pharma obejmowała wyłącznie akcje nowej emisji z serii F. Inwestorzy objęli 1,3 mln akcji po cenie emisyjnej ustalonej na 2,25 zł za walor, co pozwoliło na pozyskanie zakładanych 2,93 mln zł. Pozyskane środki posłużą realizacji projektu TNBC, a także przygotowaniu do rozpoczęcia kolejnych projektów onkologicznych

(gz)

Kategoria komunikatu:

Z życia firmy

Źródło:
InnerValue
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także