Powrót do listy komunikatów Dodano: 2021-01-27  |  Ostatnia aktualizacja: 2021-02-01
Na czym polega praca ratownika medycznego?
Na czym polega praca ratownika medycznego?

Wzywając karetkę do wypadku, nagłego zachorowania czy też do urazu, właściwie mamy pewność, że w jej załodze będzie choć jeden ratownik medyczny.

 

Można powiedzieć, że znajduje się on na pierwszej linii frontu w opiece nad pacjentami, którzy nagle wymagają interwencji medycznej. Na czym w istocie polega praca ratownika medycznego?

 

Szybkie udzielanie wszechstronnej pomocy potrzebującym

Podstawowym celem w pracy ratownika medycznego jest udzielanie pomocy medycznej i przedmedycznej osobom znajdującym się w stanie bezpośredniego i nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Karetkę z ratownikiem czy ratownikami medycznymi wzywa się do zawałów, udarów, wypadków komunikacyjnych czy też do przypadków nagłego urazu itp. Do obowiązków ratownika na miejscu zdarzenia w pierwszej kolejności należy ocena zdrowia chorego czy poszkodowanego. Musi zabezpieczyć taką osobę i udzielić jej pierwszej pomocy.

Jeśli zachodzi taka konieczność, ratownik medyczny podejmuje się reanimacji pacjenta, podtrzymuje w miarę możliwości jego funkcje życiowe, także w trakcie transportu do szpitala.

 

Jakie są kompetencje ratownika medycznego?

Do niedawna ratownikiem medycznym mógł zostać niemal każdy, ponieważ wystarczyło ukończyć szkołę policealną, by móc zostać ratownikiem. Dziś musi on mieć więcej kompetencji, by móc pracować w zespole ambulansu. Od 2013 roku wymagane jest między innymi, by ratownik medyczny ukończył trzyletnie studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne i uzyskał tytuł licencjata, co wiąże się z koniecznością obrony pracy licencjackiej. Później ratownik powinien brać udział w kursach i seminariach zawodowych, by doskonalić stale swoje umiejętności. Podstawą dla określenia kompetencji i wymagań w pracy ratowników medycznych jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie ratownictwa medycznego. Szczegółowo określono w nim czynności, jakie ratownik medyczny może podejmować samodzielnie w ramach wykonywanego przez siebie zawodu.

 

agamed-trans-logo.jpg

 

Ratownik medyczny może pracować nie tylko w karetce, ale i na szpitalnych oddziałach ratunkowych, specjalistycznych oraz w policji, wojsku i straży pożarnej w ramach podstawowych zespołów ratownictwa medycznego.

 

Jakich czynności podejmuje się ratownik medyczny?

Kiedy ratownik medyczny przyjeżdża na miejsce wezwania, np. do wypadku drogowego, powinien najpierw ocenić stan pacjentów i zabezpieczyć miejsca zdarzenia, by zapobiec w ten sposób powstania większej liczby poszkodowanych czy potencjalnych ofiar. Układa poszkodowanych w pozycji właściwej, bezpiecznej. Bada on podstawowe parametry i sprawdza funkcje życiowe organizmu pacjentów. Na podstawie takich procedur podejmuje decyzję o tym, czy zabrać pacjenta natychmiast do szpitala czy na miejscu udzielić mu pomocy. Może podawać leki i wykonywać standardowe badania, zwłaszcza wtedy, gdy ma do czynienia z sytuacją bezpośredniego zagrożenia życia człowieka. Do jego kompetencji zalicza się podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przywracanie drożności dróg oddechowych (bez użycia przyrządów), ale i intubować pacjentów, odsysać ich drogi oddechowe czy podłączyć tlen i wspomagać oddech. W razie potrzeby ratownik wykona defibrylację manualną lub zautomatyzowaną, przezskórną elektrostymulację serca czy wykona kardiowersję.

To tylko jedne z wielu czynności, jakich podejmuje się ratownik medyczny, niosąc pomoc osobom poszkodowanym w różnych sytuacjach.

 

Kategoria komunikatu:

Porady i ciekawostki branżowe

Źródło:
medycznytransport.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także